ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลาบู่ทอง (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก เรื่องราวถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอุปนิสัยของคนในสังคม ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัย "ปลาบู่ทอง" เป็นเรื่องราวของเด็กสาวสองพี่น้องที่มีเพียงหน้าตาเท่านั้นที่เหมือนกัน แต่ส่วนลึกของจิตใจนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง "เอื้อย" คือตัวแทนของความดีงาม หญิงสาวผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ และสิ่งสำคัญคือ กตัญญูรู้คุณบิดามารดา ส่วน "อ้าย" ผู้มีความสวยงามเพียงแค่หน้าตา แต่จิตใจนั้นคอยอิจฉาริษยาผู้อื่น เพราะไม่ต้องการเห็นผู้อื่นได้ดีกว่า และสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมที่ตนเองก่อไว้ ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดเตือนใจให้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-11 01:09