ข้อมูลวีดีโอ

O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 99

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


  • เศษส่วนและทศนิยม
  • เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน
  • รากและเลขยกกำลัง
  • การหาพื้นที่และปริมาตร
  • เรขาคณิต  การสะท้อนและการเลื่อนแกน
  • มุมและเส้นขนาน
  • สมการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-03 01:20
2018-11-01 01:22
2018-03-03 01:12
2018-01-24 01:09
2018-01-26 01:13
2017-12-14 01:09
2017-10-12 01:11
2017-10-10 01:14
2017-09-27 01:13
2017-09-24 01:12
2017-09-26 01:14
2017-09-19 01:12
2017-09-11 19:10