ข้อมูลวีดีโอ

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 100

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


  • เซต การให้เหตุผลอุปนัยและนิรนัย
  • ความน่าจะเป็น
  • ลำดับและอนุกรม
  • ระบบจำนวนจริงและเลขยกกำลังเบื้องต้น
  • ตรีโกณมิติ
  • ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และการแก้สมการโดยใช้กราฟ
  • สถิติ1 และ2

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-01-23 01:10
2017-10-03 01:11
2017-09-24 01:12
2017-09-14 01:12
2017-09-16 01:12
2017-09-11 19:10